Monthly Archives: mars 2018

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Herved innkalles til Oslo Døves Sportsklubbs ekstraordinære årsmøte onsdag 11. april kl 18.00 i Idrettens Hus, Ekebergveien 101

Oslo Døves Sportsklubb innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte iht. lovens § 5, 2 ledd, jf. 1. ledd.

§ 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, og slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede

2) Godkjenne innkallingen og saksliste

3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4) Valg
Valg gjelder for;
– styremedlem
– grenleder futsal elite
– grenleder futsal bredde
– grenleder futsal kvinner
– valgkomiteen

Resultater og bilder fra DM bowling

Våre spillere Ann Cathrin Larssen, Stein Erik Wroldsen og Erik Andresen viste godt spill under årets DM i bowling som ble holdt i Trondheim. Førstnevnte kom hjem med to medaljer, sølvmedalje i single og bronse sammenlagt.


Her er Ann Cathrin på 2. plass i single.


Resultat menn single.


Her er Ann Cathrin nr 3 sammenlagt.


Resultat menn sammenlagt.


Årets døvesmestere sammen med representant fra bowlingforbundet.


Erik Andresen og Stein Erik Wroldsen.

Neste DM i bowling blir holdt i Bergen 2019.

Videre ønsker vi i klubben å høre om dere har interesse av å prøve bowling.

 

Intervju av spillere under DM bowling

Denne helgen spilles det DM bowling i Trondheim. ODSK stiller med tre spillere, Stein Erik Wroldsen, Ann Cathrin Larssen og Erik Andresen. De spiller single, double og finale. I intervjuet forteller de litt om seg selv og hvordan bowling fungerer.

Intervju med spillere finner dere her: