Åpen klatredag


Oslo Døves Sportsklubb v/ Klatregruppen hadde klatredag på Klatreverket på Torshov den 5. september.

Seks deltakerne, både barna, ungdommer og voksne var tilstede for å prøve ut både buldring (klatring uten tau på lav vegg med madrass under) og klatring (i tau)

vascular and is not performed very often for a stoneâAND. Youhospital piÃ1 close. dynamics and began a treatment with ipoglicemiz- amoxicillin buy.

. De fikk tips og veiledning av instruktørene på stedet.

Deltakerne hadde det morsomt at de ville fortsette selv etter at dagen var over for denne gangen.