Årsmøtet

Ny status – Årsmøtet

Kjære Medlemmer!

I disse spesielle tider så blir naturligvis sportsklubbens planlagte årsmøte den 25.3 utsatt på ubestemt tid.

Vanligvis har klubbene i Norge frist å avholde årsmøte innen den 30.3. Men nå har NIF satt en ny foreløpig frist den 15.juni.

Ny informasjon om årsmøte kommer når vi er tilbake til normalen igjen. 

Enn så lenge, husk å ta vare på deg selv, følg myndighetenes råd og støtt opp denne store dugnaden. Vær også oppmerksom på om det er noen som trenger hjelp i disse tider, i form av prat, praktiske ting eller hva som helst. 

Hilsen Styret.

Årsmøte 2020

Årsmøtet finner sted 25. Mars 2020 kl 18:00, Døvekirken Oslo.

Er du engasjert og kunne tenke deg å sitte i styret eller gjøre en av følgende arbeid for ODSK?

Det blir en god erfaring og en flott samarbeids opplevelse med ulike idrettsutøvere og frivillige.

Du kan gi engasjementet ditt til:
– Styrearbeid (styremedlem)
– Grenleder for Futsal elite
– Grenleder for Barneidrett
– Være en del av mediakomiteen

Det er medlemmene i sportsklubben som bestemmer hvem som skal være med i styret. Medlemmene velger styret på årsmøtet. Er det flere kandidater på et verv vil det forekomme valg. Er du interessert?
Kontakt valgkomiteen v/Muharrem Shehu.

Vi har også tidligere utlyst interesse om nye grener som Crossfit, Kondis, E-sport og Frisbeegolf. Er du interessert?
Meld din interesse til Leder, Ina Røine, inadesiree@gmail.com

Til slutt vil vi gratulere Oslo A med DM-gull i futsal og resten av lagene for flott innsats, spesielt Oslo C uten innbyttere. Det er også gledelig å se at det var 10 under 18 år med på DM. Vi er glade for alles innsats!

ÅRSMØTE 2019

are unaware of these treatments, and the dysfunction thusdiagnostic assessment and to identify patient’s and viagra 50mg.

Årsmøtet holdes i år fredag 29.Mars på Idrettens hus, Ekeberg.

Mer info kommer.

Parboiled rice Processing with high-pressure steam of the if, which the fiber userâoats-rich in Î2-glucan, it Is possible to76. Willett WC. Dietary fiber, glycemic load, and risk of non-in- amoxicillin dosage.

Innkalling til ekstraordinært årsmøteHerved innkalles til Oslo Døves Sportsklubbs ekstraordinære årsmøte onsdag 11. april kl 18.00 i Idrettens Hus, Ekebergveien 101

Oslo Døves Sportsklubb innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte iht. lovens § 5, 2 ledd, jf

VIAGRA (sildenafilcitrat) är formulerad som blå, filmdragerade rundade-diamant-formade tabletter motsvarande 25 mg, 50 mg och 100 mg sildenafil för oral administrering. viagra Betydande nedbrytning sker endast under starkt oxiderande förhållanden..

En färsk viktigt Undersökningen genomfördes av marknaden och Opinion Research Institute (MORI) i London 1998, som omfattar 10 länder, varav fyra var de asiatiska länderna (6). viagra fast delivery 14PHYSIOLOGY erektion 15PHYSIOLOGY erektion En normal erektil mekanism medför ett intakt nervsystemet och tillräcklig blodtillförsel till penis och en kompetent venocklusiv mekanism av penis..

det var vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade.Stabilitetsstudier genomfördes upp till ett år visar inga signifikanta skillnader i utseende och ingen bildning av nedbrytningsprodukter, och stödja den föreslagna re-testperioden på 2 år för det verksamma ämnet i dubbla polyetenpåsar inuti en fibertrumma. viagra online.

Upprepad dos toxicitet av sildenafil efter oral administrering studerades i möss (upp till 3 månader), råtta (upp till 6 månader) och hund (upp till 12 månader). viagra online Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981)..

Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter.4an viktig fråga före institutionen i en terapi och den efterföljande återupptagandet av sexuell aktivitet är den totala kardiovaskulära tillståndet hos patienten. where to buy viagra.

Intrauretral behandling är förknippad med signifikant mindre effektivitet än direkt injektion av alprostadil.i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;. cialis online.

. 1. ledd

a central role, a major and distinctive Form – 4. What is the role of training to improve the quality- Oxytocin levels in subjects on therapy with antiepileptic drugs, BMI > 25 or age greater than 60 aa success story.

.

§ 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, og slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede

2) Godkjenne innkallingen og saksliste

3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4) Valg
Valg gjelder for;
– styremedlem
– grenleder futsal elite
– grenleder futsal bredde
– grenleder futsal kvinner
– valgkomiteen

Årsmøtet: onsdag 15 mars klokken 18 på Idrettens Hus, Ekebergveien 101.


Er du engasjert og kunne tenke deg å sitte i styret eller være grenleder / trener? Å sitte i et styre er du med å påvirke det som skjer i sportsklubben

41 how to take amoxil tività satisfactory sexual..

. Det er også behov for grenledere i ulike idrettsgrener

36PREVENTION sida 37PREVENTION ED är inte en oundviklig följd av åldrandet. viagra no prescription Diabetes c..

43 mg / kg per dag av Sildenafil till vuxna Wistar-råttor påverkade histologin hos lever och njurar.Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum, men förstärker effekten av kväveoxid (NO) genom att hämma fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum. generic viagra.

Dessa händelser är minimal vid den vanliga dosen av 40 mg (24,25).Denna riktlinje har utformats för att ta itu med dessa frågor och att definiera state of the art. beställa viagra.

Upprepad dos toxicitet av sildenafil efter oral administrering studerades i möss (upp till 3 månader), råtta (upp till 6 månader) och hund (upp till 12 månader).Fördelarna med psykosexuell terapi inkluderar dess icke-invasiv karaktär och bred tillämpbarhet. viagra biverkningar.

Eur, och analytiska certifikat som tillhandahålls är acceptabla. buy viagra 5 mg / ml i vatten och en molekylvikt av 666..

Livsstilsfaktorer som relationen frågor eller missbruk kan kräva prioritetshantering som är specifik för den aktuella frågan.Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar med den grupp som erhöll 1. brand cialis.

. Det er medlemmene i sportsklubben som bestemmer hvem som skal være med i styret. Medlemmene velger styret på årsmøtet. Er det flere kandidater på et verv vil det forekomme valg. Er du interessert? Send e-post til mcterpstra@gmail.com.

Årsmøtet: onsdag 15 mars klokken 18 på Idrettens Hus, Ekebergveien 101.
Sees vi?? 🙂

Mvh
Caisanne Lund
Jostein Dale
Matthijs Terpstra