Årsmøtet

ÅRSMØTE 2019

Årsmøtet holdes i år fredag 29.Mars på Idrettens hus, Ekeberg.

Mer info kommer.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Herved innkalles til Oslo Døves Sportsklubbs ekstraordinære årsmøte onsdag 11. april kl 18.00 i Idrettens Hus, Ekebergveien 101

Oslo Døves Sportsklubb innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte iht. lovens § 5, 2 ledd, jf. 1. ledd.

§ 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, og slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede

2) Godkjenne innkallingen og saksliste

3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4) Valg
Valg gjelder for;
– styremedlem
– grenleder futsal elite
– grenleder futsal bredde
– grenleder futsal kvinner
– valgkomiteen

Årsmøtet: onsdag 15 mars klokken 18 på Idrettens Hus, Ekebergveien 101.

Er du engasjert og kunne tenke deg å sitte i styret eller være grenleder / trener? Å sitte i et styre er du med å påvirke det som skjer i sportsklubben. Det er også behov for grenledere i ulike idrettsgrener. Det er medlemmene i sportsklubben som bestemmer hvem som skal være med i styret. Medlemmene velger styret på årsmøtet. Er det flere kandidater på et verv vil det forekomme valg. Er du interessert? Send e-post til mcterpstra@gmail.com.

Årsmøtet: onsdag 15 mars klokken 18 på Idrettens Hus, Ekebergveien 101.
Sees vi?? 🙂

Mvh
Caisanne Lund
Jostein Dale
Matthijs Terpstra

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Oslo Døves Sportsklubb 16 mars 2016 kl. 18.00.
Årsmøtet avholdes i Døvekirken, Fagerborggata 12.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 2.mars til post@odsk.no

Årsberetningen blir sendt ut elektronisk (e-post) til alle medlemmer innen 2-3 uker. (De som ikke har registrert epost vil få tilsendt pr post)

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret