Grenledere

Kenneth Moen
Grenleder snowboard
 Oslo
Andrea Hjellegjerde
Grenleder golf
 Oslo
Abdul Rehman
Grenleder futsal damer
 Oslo

Grenledere:
Barne- og ungdomsidrett: Imran Khan
Bowling: Stein Erik Wroldsen
Futsal Elite: Alexander Skavang
Futsal kvinner: Abdul Rehman
Golf: Andrea Hjellegjerde
Klatring: Jostein Dale
Snowboard: Kenneth Moen
Svømming: Ina Røine

Revisorer:
Hovedrevisor: Gunnar Løken
Bilagrevisor: Bjarne Gunnerud

Komiteer og utvalg:
Hyttekomitee 2018:
Kenneth Moen
Peter Schmidt
Rune Tangen

Hederstegnkomitè:
Knut Bjarne Kjøde
Oskar Nilsen

Utvalg for klubbens fond:
Bjørn Røine
Knut Bjarne Kjøde
Stein Erik Wroldsen

Webkomitè:
Jan Inge Raknerud
Ingvild Larsen Skjong
Andrea Hjellegjerde

Valgkomitè for 2018:
Federico Gianasso
Muharrem Shehu

Historieutvalg:
Stein Erik Wroldsen
Bjørn Røine