Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Oslo Døves Sportsklubb 16 mars 2016 kl. 18.00.
Årsmøtet avholdes i Døvekirken, Fagerborggata 12.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 2.mars til post@odsk.no

Årsberetningen blir sendt ut elektronisk (e-post) til alle medlemmer innen 2-3 uker. (De som ikke har registrert epost vil få tilsendt pr post)

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret