Klatredagen

Klatredagen ble gjennomført sist helg med 7 deltakere.

Alle fikk brynt seg på tauklatring og buldring i to timer. Alle syns dette var gøy og en fin trening.

ODSK satser på en ny gjentakelse hvor vi klatrer utendørs til høsten.