Organisasjon

Styret består av 5 personer, der det er satt opp leder, nestleder, sekretær, kasserer og en styremedlem (som tar seg av søknader om økonomiske tilskudd)

Styret har gjennomsnittlig styremøte annenhver måned, samt gjennomføres det grenledermøte og medlemsmøte. Oslo Døves Sportsklubb har sin kontor sammen med Oslo Døveforeningens sine lokaler i Nedre Vollsgt. 5.