Grenledere

Gruppeledere:
Barneidrett: Federico Gianasso
Bowling: Stein Erik Wroldsen
Fotball Herrer: Mahammed Yusuf Hassan
Futsal Herrer: Katrine Grindheim Søyland Terpstra
Futsal kvinner: Petrine Olgeirsdóttir

Golf: Andrea Hjellegjerde
Skyting: Legges på is
Tennis: Legges på is

Vinteridrett/ Snowboard: Kenneth Moen
Veterangruppa: Olgeir Hartvedt
Svømming: Ina Desirèe Røine
Klatring: Lars Petter Lindman

Revisorer:
Hovedrevisor: Gunnar Løken
Bilagrevisor: Bjarne Gunnerud

Komiteer og utvalg:
Ny hyttekomitee 2016:
Stein Tore Stø
Bengt Fjellaker
Peter Schmidt
Kenneth Moen
Marco Kværner

Hederstegnkomitè:
Knut Bjarne Kjøde
Oskar Nilsen

Utvalg for klubbens fond:
Bjørn Røine
Knut Bjarne Kjøde
Stein Erik Wroldsen

Webkomitè:
José Oriola
Jan Inge Raknerud

Valgkomitè for 2016:
Caisanne Lund
Jostein Dale
Matthjis Terpstra