Styre/grenledermøte

Historisk….første styre/grenledermøte på odsk hytta på Hafjell (lørdag)

4

Forelesning om klubbarbeid og klubbstrategi på hytta av representater fra Oppland Idrettskrets