Styret

Styret består av

Leder: Thomas Hansen, post@odsk.no
Nestleder: Muharrem Shehu
Kasserer: Rolf Smenes
Sekretær: Andrea Hjellegjerde, web@odsk.no
Styremedlem: Anna Solbakken
Varamedlem: David Fraser