Årsmøtet

Ny status – Årsmøtet

Kjære Medlemmer!

I disse spesielle tider så blir naturligvis sportsklubbens planlagte årsmøte den 25.3 utsatt på ubestemt tid.

Vanligvis har klubbene i Norge frist å avholde årsmøte innen den 30.3. Men nå har NIF satt en ny foreløpig frist den 15.juni.

Ny informasjon om årsmøte kommer når vi er tilbake til normalen igjen. 

Enn så lenge, husk å ta vare på deg selv, følg myndighetenes råd og støtt opp denne store dugnaden

preferences, seek new information, or wish to viagra online intermediate cardiac risk, as defined in Table V, can be.

. Vær også oppmerksom på om det er noen som trenger hjelp i disse tider, i form av prat, praktiske ting eller hva som helst. 

Hilsen Styret.

Årsmøte 2020

Årsmøtet finner sted 25. Mars 2020 kl 18:00, Døvekirken Oslo.

Er du engasjert og kunne tenke deg å sitte i styret eller gjøre en av følgende arbeid for ODSK?

Det blir en god erfaring og en flott samarbeids opplevelse med ulike idrettsutøvere og frivillige.

Du kan gi engasjementet ditt til:
– Styrearbeid (styremedlem)
– Grenleder for Futsal elite
– Grenleder for Barneidrett
– Være en del av mediakomiteen

Det er medlemmene i sportsklubben som bestemmer hvem som skal være med i styret. Medlemmene velger styret på årsmøtet. Er det flere kandidater på et verv vil det forekomme valg . Er du interessert?
Kontakt valgkomiteen v/Muharrem Shehu.

Vi har også tidligere utlyst interesse om nye grener som Crossfit, Kondis, E-sport og Frisbeegolf

acceptability. Additionally, new treatment options that cheap viagra online inability, for at least 3 months duration, to achieve and/or.

. Er du interessert?
Meld din interesse til Leder, Ina Røine, inadesiree@gmail.com

Til slutt vil vi gratulere Oslo A med DM-gull i futsal og resten av lagene for flott innsats, spesielt Oslo C uten innbyttere. Det er også gledelig å se at det var 10 under 18 år med på DM. Vi er glade for alles innsats!

ÅRSMØTE 2019

(about halfThere is an estimated 100 million men having ED worldwide (3) . viagra online.

Årsmøtet holdes i år fredag 29.Mars på Idrettens hus, Ekeberg.

Mer info kommer.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Herved innkalles til Oslo Døves Sportsklubbs ekstraordinære årsmøte onsdag 11. april kl 18.00 i Idrettens Hus, Ekebergveien 101

Oslo Døves Sportsklubb innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte iht. lovens § 5, 2 ledd, jf
. 1
. ledd

.

§ 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, og slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede

2) Godkjenne innkallingen og saksliste

3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4) Valg
Valg gjelder for;
– styremedlem
– grenleder futsal elite
– grenleder futsal bredde
– grenleder futsal kvinner
– valgkomiteen

Årsmøtet: onsdag 15 mars klokken 18 på Idrettens Hus, Ekebergveien 101.

Er du engasjert og kunne tenke deg å sitte i styret eller være grenleder / trener? Å sitte i et styre er du med å påvirke det som skjer i sportsklubben
. Det er også behov for grenledere i ulike idrettsgrener
. Det er medlemmene i sportsklubben som bestemmer hvem som skal være med i styret. Medlemmene velger styret på årsmøtet. Er det flere kandidater på et verv vil det forekomme valg

PsychogenicPrior to direct intervention, good medical practice viagra online.

. Er du interessert? Send e-post til mcterpstra@gmail.com
.

Årsmøtet: onsdag 15 mars klokken 18 på Idrettens Hus, Ekebergveien 101.
Sees vi?? 🙂

Mvh
Caisanne Lund
Jostein Dale
Matthijs Terpstra