Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Herved innkalles til Oslo Døves Sportsklubbs ekstraordinære årsmøte onsdag 11. april kl 18.00 i Idrettens Hus, Ekebergveien 101

Oslo Døves Sportsklubb innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte iht. lovens § 5, 2 ledd, jf
. 1
. ledd

.

§ 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, og slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede

2) Godkjenne innkallingen og saksliste

3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4) Valg
Valg gjelder for;
– styremedlem
– grenleder futsal elite
– grenleder futsal bredde
– grenleder futsal kvinner
– valgkomiteen

Legg inn en kommentar