Komiteer og utvalg

Hyttekomitee 2019:
Stein Tore Stø
Leon Oulaussen
Torkjell Hoff
Bengt Fjellaker

Hederstegnkomitè:
Knut Bjarne Kjøde
Oskar Nilsen
Torstein Bernås

Utvalg for klubbens fond:
Bjørn Røine
Knut Bjarne Kjøde
Stein Erik Wroldsen

Webkomitè:
Andrea Hjellegjerde
Jan Inge Raknerud
Ingvild Larsen Skjong
Anna Solbakken

Valgkomitè for 2019:
Federico Gianasso
Muharrem Shehu
Bengt Fjellaker

Historieutvalg:
Stein Erik Wroldsen
Bjørn Røine

Revisorer:
Hovedrevisor: Gunnar Løken