Om ODSK


Oslo Døves Sportsklubb (ODSK) er en idrettsklubb for døve og sterkt tunghørte, i et miljø der kommunikasjon foregår på tegnspråk

selection of an effective, cause-specific treatment. This buy viagra online medications such as yohimbine have been utilized.

. Det sosiale behovet er sterkt blant de døve og på mange måter, ikke minst språkmessig, fungerer de som en stor enhet. Klubben som har ca 250 medlemmer ble stiftet allerede datert 3 november 1892 og er landets eldste idrettsklubb for døve. I verdensmålestokk rangerer den som nest eldste.


Styret består av 5 personer, der det er satt opp leder, nestleder, sekretær, kasserer og en styremedlem (som tar seg av søknader om økonomiske tilskudd) samt varamedlem.

Styret har gjennomsnittlig styremøte annenhver måned, samt gjennomføres det grenledermøte og medlemsmøte.


Kontakt oss:

E-post: post(a)odsk.no
Postbanken:
(utlandsbetaling) : IBAN: NO31 0530 3376 803, BIC: DNBANOKKXXX
Nordea bank: 6065.05.07439
Org.nr: 984 030 428