Inkluderingskonferanse hos Oslo Idrettskrets (OIK).


ODSK leder deltar nå på Inkluderingskonferanse hos Oslo Idrettskrets
. (OIK)

OIK ga tilskudd på 35.000 kr til Oslo Døves SK der pengene er øremerket til barne- og ungdomsaktiviteter for 2016

and their partner- Injectable alprostadil viagra.

. Gledelig nytt!

Her blir det tatt opp saker om klubbutvikling, kommunikasjon og erfaringsutveksling
.

OIK_thomashansen