Inkluderingskonferanse hos Oslo Idrettskrets (OIK).

ODSK leder deltar nå på Inkluderingskonferanse hos Oslo Idrettskrets. (OIK)

OIK ga tilskudd på 35.000 kr til Oslo Døves SK der pengene er øremerket til barne- og ungdomsaktiviteter for 2016. Gledelig nytt!

Her blir det tatt opp saker om klubbutvikling, kommunikasjon og erfaringsutveksling.

OIK_thomashansen