Grenledere

Stein Erik Wroldsen
Grenleder bowling
 Oslo
Ina Røine
Grenleder svømming
 Oslo
Imran Khan
Grenleder barne- og ungdomsidrett
 Oslo
Alexander Skavang
Grenleder futsal herrer
 Oslo
Kenneth Moen
Grenleder snowboard
 Oslo
Andrea Hjellegjerde
Grenleder golf
 Oslo
Abdul Rehman
Grenleder futsal damer
 Oslo
Jostein Dale
Grenleder klatring
 Oslo