Komiteer og utvalg

Komiteer og utvalg:
Hyttekomitee 2018:
Kenneth Moen
Leon Olaussen
Rune Tangen

Hederstegnkomitè:
Knut Bjarne Kjøde
Oskar Nilsen

Utvalg for klubbens fond:
Bjørn Røine
Knut Bjarne Kjøde
Stein Erik Wroldsen

Webkomitè:
Andrea Hjellegjerde
Jan Inge Raknerud
Ingvild Larsen Skjong

Valgkomitè for 2018:
Federico Gianasso
Muharrem Shehu

Historieutvalg:
Stein Erik Wroldsen
Bjørn Røine

Revisorer:
Hovedrevisor: Gunnar Løken
Bilagrevisor: Bjarne Gunnerud