Komiteer og utvalg

Bjørn Røine
Utvalg for klubbens fond og historieutvalg
 Oslo
Stein Erik Wroldsen
Utvalg for klubbens fond og historieutvalg
 Oslo

Oskar Nilsen
Hederstegn komité
 Oslo

Leon Olaussen
Hyttekomité
 Oslo
Kenneth Moen
Hyttekomité
 Oslo

Jan Inge Raknerud
Web komité
 Oslo
Ingvild Wilson Skjong
Web komité
 Oslo
Andrea Hjellegjerde
Web komité
 Oslo

Muharrem Shehu
Valgkomitè for 2018
 Oslo


Komiteer og utvalg:

Hyttekomitee 2018:
Kenneth Moen
Leon Olaussen
Rune Tangen

Hederstegnkomitè:
Knut Bjarne Kjøde
Oskar Nilsen

Utvalg for klubbens fond:
Bjørn Røine
Knut Bjarne Kjøde
Stein Erik Wroldsen

Webkomitè:
Jan Inge Raknerud
Ingvild Larsen Skjong
Andrea Hjellegjerde

Valgkomitè for 2018:
Federico Gianasso
Muharrem Shehu

Historieutvalg:
Stein Erik Wroldsen
Bjørn Røine

Revisorer:
Hovedrevisor: Gunnar Løken
Bilagrevisor: Bjarne Gunnerud