Bli medlem

Medlemskontingenter:

Medlemskontingent gjelder årsperiode fra 01.01 til 31.12. for innværende år.

Kontingent satser for hovedmedlemskap:

Aktiv: kr. 400,-
Passiv: kr. 200,-
Barn under 17 år: kr. 100,-

Medlemskap gir rabatter når det gjelder leie av hytta på Hafjell. Nærmere informasjon om medlemsbetingelser finner du på hyttesider. De som uten avbrytelse har stått som medlem av klubben i 25 og 40 år tildeles diplom for 25 og 40 års medlemskap og kan av årsmøtet bli innbudt som livsvarige medlemmer og betaler som sådanne ingen kontingent.

Bli Medlem: