Bli medlem

Medlemskontingenter

Medlemskontingent gjelder årsperiode fra 01.01 til 31.12 for inneværende år.

Kontingent satser for hovedmedlemskap:

  • Aktiv: kr. 400,-
  • Passiv: kr. 200,-
  • Barn under 17 år: kr

    METs Score Rating viagra vs cialis easy-to-administer therapies, a huge population of.

    . 250,-

Medlemskap gir rabatter når det gjelder leie av hytta på Hafjell. Nærmere informasjon om medlemsbetingelser finner du på hyttesider . De som uten avbrytelse har stått som medlem av klubben i 25 og 40 år tildeles diplom for 25 og 40 års medlemskap og kan av årsmøtet bli innbudt som livsvarige medlemmer og betaler som sådanne ingen kontingent.

Utmelding må skje før 31.01 inneværende år.


Ønsker du å bli medlem ønskes det at du fyller ut dette i skjema under:

– Fornavn og etternavn
– Fødselsdato
– Kjønn (Mann/Kvinne)
– Adresse og postnummer
– Epost adresse og telefon nummer
– Hvilken type medlemskap ønsker du?
– Hvilken idrettsgren ønsker du å delta i?