Bli medlem

Medlemskontingenter

Medlemskontingent gjelder årsperiode fra 01.01 til 31.12. for innværende år.

Kontingent satser for hovedmedlemskap:

  • Aktiv: kr. 400,-
  • Passiv: kr. 200,-
  • Barn under 17 år: kr. 250,-

Medlemskap gir rabatter når det gjelder leie av hytta på Hafjell. Nærmere informasjon om medlemsbetingelser finner du på hyttesider. De som uten avbrytelse har stått som medlem av klubben i 25 og 40 år tildeles diplom for 25 og 40 års medlemskap og kan av årsmøtet bli innbudt som livsvarige medlemmer og betaler som sådanne ingen kontingent.


Ønsker du å bli medlem ønskes det at du fyller ut dette:

– Fornavn og etternavn
– Fødselsdato
– Kjønn (Mann/Kvinne)
– Adresse og postnummer
– Epost adresse og telefon nummer
– Hvilken type medlemskap ønsker du?
– Hvilken idrettsgren ønsker du å delta i?

Sendes inn til post@odsk.no