NFF Døveutvalgets fotballseminar

Våre grenledere i fotball, Johanna Asprusten og Mahammad Yusuf deltar denne helgen på NFF Døveutvalgets fotballseminar.

Her tar de opp ulike saker som reglement i døvemesterskap, gjennomgang av håndbok for DU, klubber og landslag, og handlingsplanen i NFF for 2016- 2019 og inkludering.

Johanna Asprusten og Mahammad Yusuf