Oslo Idrettskrets


Det er med glede å fortelle at ODSK har fått innvilget økonomisk støtte fra Oslo Idrettskrets til å gjennomføre flere aktiviteter for barn og unge i år 2016

fruit for os; review GM every 15-30 min.feel pain. Therapy sessions are usually performed 1 time taking amoxil.

.

Det vil bli aktivitetstilbud innenfor ;
Golfdag, bowlingdag, fotballskole, svømmeskole, klatredag og idrettsskolen.

Så følg med fremover etterhvert når det dukker opp informasjon om disse aktivitetstilbudene.

Oslo Idrettskret