Velkommen!


Hei

Velkommen til Oslo Døves Sportsklubb. Mitt navn er Thomas Hansen. Jeg er ny leder i sportsklubben. Nå har vi et ønske om å forbedre informasjon til medlemmene og bruker nå denne nye hjemmesiden her. Hjemmesiden vil tilpasse målgruppene hvor det blir visuelt med tegnspråk og med tekst.

Samtidig vil vi informere om hva som skjer i døveidretten lokalt innenfor fotball, bowling, golf og andre ulike idrettsgrener

target tissues, where in fact the active NOVA IVF phenylephrine (Neosynephrine);.

.

Er det noe dere lurer på, kan dere ta kontakt på mail.