En stor dag for norsk døvefotball!

Oslo Døves Sportsklubb’s leder, Thomas Hansen, holdt et innlegg fra talerstolen der han foreslår at NFF skal bidra med administrativ og økonomisk støtte til toppidrett for funksjonshemmede til handlingsplanen under helgens forbundsting i Norges Forballforbund

.
Forslaget ble vedtatt!

En stor dag for norsk døvefotball!

Lederen vil takke ALLE involverte som har engasjert seg og bidratt til dette

.