Idag morges ble dette brevet sendt ut medlemmene på e-post