Kort oppsummering fra NDI møte som var den 6 februar.