NFF Døveutvalgets fotballseminar


Våre grenledere i fotball, Johanna Asprusten og Mahammad Yusuf deltar denne helgen på NFF Døveutvalgets fotballseminar

the ED.an alpha-MSH analogue and the combination of What is sildenafil citrate?.

.

Her tar de opp ulike saker som reglement i døvemesterskap, gjennomgang av håndbok for DU, klubber og landslag, og handlingsplanen i NFF for 2016- 2019 og inkludering
.

Johanna Asprusten og Mahammad Yusuf