Oslo Idrettskrets


Det er med glede å fortelle at ODSK har fått innvilget økonomisk støtte fra Oslo Idrettskrets til å gjennomføre flere aktiviteter for barn og unge i år 2016
.

Det vil bli aktivitetstilbud innenfor ;
Golfdag, bowlingdag, fotballskole, svømmeskole, klatredag og idrettsskolen

• KEY CONSIDERATIONS viagra generic • «How is your current relationship with your partner?.

.

Så følg med fremover etterhvert når det dukker opp informasjon om disse aktivitetstilbudene.

Oslo Idrettskret