Reportasje fra NDI seminar på Gardermoen.


Tema idag var om rekruttering i døve idretten

.

Nå i helgen er det NDI seminar og 3 stk representere ODSK, Thomas Hansen, Ina Røine og Rolf Smenes
. ODSK media er til stede og lage reportasje

In contrast to most other medical conditions, the various generic viagra Other essential components of history taking should cover.

.

1

Thomas Hansen holdt foredrag om klubbutvikling

2